Hlavným architektonickým zámerom projektu bolo vytvorenie mestskej štruktúry vhodnej pre lokalitu Koliby tak, aby nadväzovala na existujúcu zástavbu okolitých bytových a rodinných domov, ako aj na svahovitý charakter územia. Dominantným architektonickým výrazom sú vytvorené horizontálne zalomené vystupujúce rímsy, ktoré opticky členia hmotu po podlažiach a v letnom období zabezpečujú prirodzené tienenie navrhovaných okenných presklení. Ďalším architektonicky dotvárajúcim výrazom je zeleň, ktorá je integrovaná do lodžií a na terasy prostredníctvom drevených kvetináčov a exteriérových zelených stien, ktoré sú pevnou súčasťou stavby. Drevené kvetináče plnia aj ďalšiu funkciu, sú do nich umiestnené exteriérové jednotky klimatizácie. Najväčšou satisfakciou sú pre nás pozitívne odozvy odbornej verejnosti, ale hlavne pozitívne reakcie obyvateľov.

Architekti Šebo Lichý

Galéria

Lukratívna lokalita Koliby si vyžadovala individuálny prístup. Výzva v podobe unikátnych technických a kreatívnych riešení sa vydarila a projekt Gansberg Koliba ocenila aj odborná verejnosť. Pozrite sa ako projekt postupne naberal svoju dnešnú podobu.

ITB Development

ITB Development je slovenská developerská spoločnosť. Vznikli sme v roku 2003 a odvtedy nám pribúda nielen množstvo zrealizovaných projektov, ale najmä spokojných zákazníkov. Sme rozpoznateľní vďaka nášmu inovatívnemu prístupu a špecializácii na projekty, ktoré sa svojou koncepciou odlišujú od bežnej ponuky na trhu. Vnášame do nich filozofiu harmónie s ich okolím, či už ide o zeleň, okolitú zástavbu a predovšetkým o prínos do života pre budúcich majiteľov, ale aj celej komunity. Preto v našich projektoch nájdete spoločenské priestory, komunitné záhrady či ihriská pre malých aj veľkých.

Súčasťou skupiny ITB je architektonické štúdio Architekti Šebo Lichý, ktoré je jedným zo základných pilierov výnimočnosti developerských projektov ITB Development.

viac o developerovi
Sokolská
Rusovský Sad
Čerešne
BG Štefánikova
Nový Háj
Wallenrod
Zlatá zem
MamPapa
Kolísky